България

Централен офис - София

Софарма Бизнес Тауърс
1756 София
ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда Б, етаж 7
тел: +359 (2) 962 75 34/44

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

GTC България

  • Софарма Бизнес Тауърс
    ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда Б, етаж 7, 1756 София, България
  • Телефон: +359 (2) 962 75 34/44
    Факс: +359 (2) 962 75 63