За GTC

За GTC

GTC България е част от GTC Group - една от водещите инвеститорски компании в Централна, Източна и Югоизточна Европа. От основаването си през 1994г. групата изгражда и управлява модерни първокласни офис сгради и търговски центрове в целия ЦИЕ регион.

От създаването си до днес GTC e изградила:

  • 63 бизнес проекти с над 1,100,000 кв.м. отдаваема площ;
  • 9 жилищни сгради с приблизително 400 000 кв. м. застроена площ

Днес GTC активно управлява портфолио от 38 бизнес проекта с приблизително 685 000 кв. м. търговски и офис площи и благодарение на дългогодишната си експертиза в управлението на недвижими имоти отговаря на очакванията на взискателните си клиенти и наематели в Полша, Сърбия, Унгария, Румъния, Хърватия, България и Чехия.

Структурата на компанията - с централа във Варшава и регионални офиси в Румъния, Сърбия, Хърватия, България, Унгария и Чехия - позволява ефективно придобиване, изграждане и управление на недвижими имоти в целия регион.

Дружеството е листнато на Варшавската фондова борса, включена в престижния WIG30 индекс, както и на редица други международни индекси.

GTC България е получила множество награди и призове за двата си проекта Mall Galleria Стара Загора (26 000 кв м отдаваема площ) и Mall Galleria Бургас (36 000 кв м отдаваема площ), сред които Златен сертификат по стандарта за устойчиво строителство LEED, LEED за нови сгради в частта основни сградни системи, Най-добрият мол в България, 1-во място в "Сграда на годината" в категория търговски сгради, 6-то място за своята лоялна програма Galleria Loyalty Club от международната Асоциация за клиентска лояност Loyalty 360-Degree и др.

GTC България

  • Софарма Бизнес Тауърс
    ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда Б, етаж 7, 1756 София, България
  • Телефон: +359 (2) 962 75 34/44
    Факс: +359 (2) 962 75 63

© 2016 Globe Trade Centre

made by SP Vision Ltd.