GTC България е част от GTC Group, водеща инвеститорска компания в Централна , Източна и Югоизточна Европа. Акциите ѝ са листнати на Варшавската фондова борса и е член на престижния WIG40 индекс, както и на редица други международни индекси.

GTC България

  • Софарма Бизнес Тауърс
    ул. "Лъчезар Станчев" 5, сграда Б, етаж 7, 1756 София, България
  • Телефон: +359 (2) 962 75 34/44
    Факс: +359 (2) 962 75 63